Sibcon huvudbild blå, natur.

Attefallshus

Med de nya reglerna blir det tillåtet att bygga 25kvm komplementhus på tomten utan bygglov.

Mer information hos Boverket

Vi har tre modeller som lämpar sig väl som Attefallshus.Byggförslag:


Länk till Fritidshus 25kvm

Länk till Tillflykten
länkt till attefall